Skip to main content

Our Anna Larsson in Bländvit kärlek by B.Staern at Västerås Concert House. Sept 29,Oct 1.

Benjamin Staern är idag en av Sveriges mest uppskattade tonsättare. Sånger om bländvit kärlek, skrivna för den mästerliga Anna Larsson, är ett musikdrama i fem akter på dikter av Karin Boye. Det handlar om förälskelse, längtan, svek och outgrundlig kärlek. Avslutningsvis för Britta Byström oss med varlig hand in i Schuberts älskvärt leende femte symfoni. Fredrik Burstedt hälsar vi välkommen tillbaka. Till vardags är han konsertmästare i Helsingborgs Symfoniorkester.
Program:
HUGO ALFVÉN: Midsommarvaka
BENJAMIN STAERN: Sånger om bländvit kärlek (Uruppförande)
BRITTA BYSTRÖM: A Walk to Schubert´s Fifth Symphony
FRANZ SCHUBERT: Symfoni 5

Dirigent: Fredrik Burstedt
Solist: Anna Larsson, alt
Artist

Written By
Göran Eliasson
28 september 2022